شما اینجا هستید

راهنمای پرداخت اینترنتی

با توجه به این که فعلا پرداخت آنلاین در سایت مقدور نیست شما میتوانید بعد ازثبت سفارش عین مبلغ را به شماره حساب های معرفی شده در زیر واریز نمایید و اطلاعات فیش پرداختی را در فرم مورد نظر که در منو وجود دارد برای ما ارسال نمایید.

بانک مسکن (بنام محمد محمدی دستجردی)

شماره کارت : 6280231425395356

شماره حساب : 410002228840

بانک ملت (بنام محمد محمدی دستجردی)

شماره کارت : 6104337918288349

شماره حساب : 1387575842