شما اینجا هستید

قرارداد فروش وب سایت شخصی

بسمه تعالی

قرارداد فروش وب سایت شخصی

 

طرفین قرار داد

این قرارداد فی مابین ..................................  به نمایندگی جناب آقاي  ..................................     به شماره شناسنامه  .................  و کد ملی .................  به نشانی ......................................................................................................  و تلفن ........................... و آدرس پست الکترونیک ..................................  که از این پس در این قرار داد  كارفرما نامیده می شود و از یک طرف شركت   ...........................  به شماره ثبت ...........................    به نمایندگی جناب آقاي ...........................  به شماره شناسنامه ........................... و کد ملی ........................... به نشانی قزوين، خ ................................................................................. و تلفن  ...........................    و آدرس پست الکترونیک ......................................................  که از این پس در این قرارداد مجري نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

ماده 1: موضوع قرار داد  :     فروش وب سایت شخصی سری 2.1

ماده 2: مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد 2,490,000 ريال (دو میلیون و چهارصد و نود هزار ریال) شامل هزینه بستر وب سایت ، یک دامنه .ir  جدید و قابل ثبت و یک سال هزینه هاست عمومی شرکت شامل 300 مگ فضای هاست ، 4 گیگا بایت تبادل ترافیک در هر ماه و ایمیل با نام دامنه مي­باشد كه پس از پرداخت مبلغ اقدام به ثبت دامنه و فعال سازی سایت خواهد شد .

ماده 3:  شروع قرارداد :

قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ قرارداد، نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.

ماده 4 : تاریخ تحویل تارنما :

تاریخ  تحویل تارنما 8 ساعت پس از ثبت و فعال شدن DNS سایت خواهد شد که معمولا بدون در  نظر گرفتن ایام تعطیلی 24 ساعت بطول می انجامد .

ماده 5: مدت زمان قرار داد :

مدت زمان اعتبار این قرار داد از زمان تحویل به مدت یک سال می باشد.1-5: مدت زمان قرار داد منوط به اجرای کلیه مفاد آن توسط طرفین می باشد  . 2-5: مجري متعهد می شود که در طول قرار داد کلیه مشکلات فنی مربوط به تارنما را برطرف نماید.3-5:  کارفرما متعهد می شود که پس از تحویل نهایی و عقد قرار داد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به تارنما، هزینه آن را در وجه مجری پرداخت نماید .4-5: در صورت  ثبت نشانه تارنما و ارائه هاست توسط مجري ، کارفرما متعهد می شود که هزینه سالانه مربوط به  تمدید دامین و هاست  را  طبق تعرفه روز  به مجري پرداخت نماید.5-5: مجري هیچ گونه مسؤلیتی در قبال نشانه هایی که توسط کارفرما در جایی غیر از تارنمای مجري ثبت شده اند را نخواهد داشت.6-5:  مجري موظف به تأمین امنیت تارنما مطابق با استاندارد های موجود می باشد. 7-5: مجري هیچ گونه مسؤلیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی تارنما به افراد غیر را ندارد. 8-5: مجری هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای سایت فروخته شده  نخواهد داشت و مسئولیت تهیه و درج  محتوا و انطباق آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران بر عهده کارفرما خواهد بود .

ماده 6:  تمدید قرارداد :

پس از پایان مدت زمان قرارداد، با پرداخت 15 درصد کل مبلغ قرارداد به عنوان هزینه پشتیبانی،این قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

ماده 7: فسخ قرارداد :

قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در موارد زیر قابل فسخ می باشد.1-7:  قصور در پرداخت به موقع توسط كارفرما كه به موجب آن، قرار داد می تواند از سوی مجري فسخ و كارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ كار انجام شده توسط مجري به اضافه خسارات احتمالی حاصله به مجري می باشد.2-7:  قصور مجري در تحویل به هنگام کار. که در این صورت قرارداد می تواند از سوی کارفرما فسخ شود .3-7: توافق طرفین قرار داد. 4-7: عودت سایت یک ماه پس از خرید با کسر 490000 ریال از سوی مجری بابت هزینه های بارگذاری ، ثبت دامنه و هاست.

ماده 8: فورس ماژور:

در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجري نخواهد بود.

ماده 9: حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین به عنوان مرجع رفع اختلاف مقرر گردیده است.

 

ماده 10: نسخ قرارداد

این قرار داد در تاریخ…........….در 10 ماده و در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای  جناب آقاي/خانم..................................   به عنوان نماینده مجري و جناب آقاي  ..................................  به عنوان نماینده كار فرما رسید.

 

مشخصات وب سایت شخصی سری 2.1:

 

کد  فروش :                                           نام دامنه ثبت شده :                              

 

نام و نام خانوادگی کارفرما                                                                                         نام و نام خانوادگی مجری

                     امضاء                                                                                                          امضاء